Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Astudiaethau Achos

Ar y dudalen hon, fe ddewch chi o hyd i ffilmiau lle mae pobl awtistig yn dweud wrth y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol beth eu bod eisiau i rieni/ gofalwyr, gweithwyr proffesiynol, a’r cyhoedd wybod am awtistiaeth. Byddwch hefyd yn dod o hyd i gasgliad o astudiaethau achos ar draws y 22 awdurdod lleol yng Nghymru, diolch i’r Arweinwyr Awtistiaeth, yn ogystal ag enghreifftiau o’r 7 Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (IASs), a mwy. Dathliad go iawn o’r effaith a’r canlyniadau cadarnhaol a brofir gan bobl awtistig a’u teuluoedd yng Nghymru.

Ffilmiau

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn credu mai’r ffordd orau i ddysgu am awtistiaeth yw holi pobl awtistig. Yma byddwch yn dod o hyd i gyfres o ffilmiau lle mae pobl awtistig yn rhannu eu straeon a’u profiadau gyda ni.

Gweithio gyda Willow: cyfweliad â Willow Holloway

Rhagfyr 2020

Dod i adnabod Gerraint: cyfweliad gyda Gerraint Jones Griffiths

Ebrill 2020

Casgliad o Astudiaethau Achos

Adroddiad Blynyddol Atodol 2019/20

Yma fe welwch gyfres o astudiaethau achos o Adroddiad Blynyddol Atodol 2019/20 y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.

Ferswin Cymraeg i ddilyn.

Adroddiad Blynyddol 2018/19
Yma fe welwch gyfres o astudiaethau achos o Adroddiad Blynyddol 2018/19 y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.Yma fe gewch chi astudiaethau achos Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), sy’n amlygu’r gwaith arloesol a wnaed yng Nghymru er mwyn i wasanaethau barhau i gefnogi pobl awtistig a’u teuluoedd yn ystod y pandemig COVID-19:

https://www.wlga.cymru/good-council-practice-autism

 

Bydd astudiaethau achos pellach o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon dros y misoedd i ddod, gan gynnwys nodwedd chwilio ddeinamig.