Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Gall cardiau ciw helpu plant awtistig i ddeall a chydymffurfio â chyfarwyddiadau. Gellir lawrlwytho cardiau ciw isod.

Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi roi’r cardiau ciw ar iard fel bod gennych nhw wrth law bob amser.

Lawrlwythiadau

Amser tawel
Eistedd ar y carped
Eistedd mewn cylch
Eistedd ar gadair
Ffurfio Llinell
Cyfres o Gardiau Strwythur Mynd i’r Toiled