Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Cefnogi plant awtistig – Cyflwyniad i Weithwyr Proffesiynol Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Diben hyn o gyflwyniad yw’ch helpu i ddeall anhwylderau’r sbectrwm awtistaidd yn well a’ch cynghori am addasu arferion ac agweddau.  I weld cyflwyniadau PowerPoint neu ddogfennau PDF, dilynwch y dolenni isod: 

Ar ôl gweld y deunydd, dilynwch y ddolen isod i ymuno â chynllun tystysgrif lle gofynnir ichi ateb 20 cwestiwn.  Os atebwch chi’r cyfan yn gywir, fe fydd tystysgrif i’w llwytho i lawr a’i hargraffu.  Os rhowch chi ateb anghywir, cewch chi gyfle arall. Gofynnir ichi roi rhai manylion personol ar gyfer monitro faint o bobl sy’n defnyddio’r cynllun trwy Gymru gyfan.

Dod yn sefydliad / gwasanaeth 'Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth '

Os hoffai eich i ddod yn sefydliad sy’n ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ a derbyn tystysgrif sefydliad / gwasanaeth sydd wedi’i phersonoli, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael yma:

Cynllun Tystysgrif ‘Ymwybodol o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd’ i Ymarferwyr

Lawrlwythiadau

Cefnogi plant awtistig – Cyflwyniad i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol