Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Rydw i’n gweithio yn y maes hamdden a chwaraeon

Mae’r adnoddau yn yr adran hon wedi eu datblygu mewn partneriaeth a phobl awtistig, rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Nod yr adnoddau yw cynyddu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth am awtistiaeth mewn weithwyr proffesiynol yn y maes tai y rhai sy’n gweithio yn y gwasanaethau chwaraeon a hamdden.