Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Cynllun waled oren

Mae Cynllun y Waled Oren yn un o’r prosiectau cenedlaethol mae Llywodraeth Cymru yn eu hariannu yn rhan o Strategaeth Cymru ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd.

Y bwriad yw helpu pobl, yn enwedig y rhai sy’n awtistig, i ymdopi’n haws â thrafnidiaeth gyhoeddus.  Mae’r cynllun wedi’i seilio ar y rhai sydd ar waith yn Nyfnaint a Sir Benfro.

Mae manylion isod ynglŷn â chael gwaled oren yn eich ardal chi os ydych chi’n byw yng Nghymru.

Mae taflenni, ychwanegion a chyfarwyddiadau wrth ochr y dudalen hon.

Gweler isod ffilm arobryn a gynhyrchwyd gan Bartneriaeth Rheilffyrdd Cambrian gydag Arriva Trains Wales sy’n cynnwys y Waled Oren, sydd bellach yn cael ei rheoli gan Trafnidiaeth Cymru.

Derbyn eich waled oren

Cysylltwch â ni gan nodi’ch cyfeiriad ac fe wnawn ni bostio waled atoch chi:

Keith Ingram

CAV.IAS@wales.nhs.uk

029 2182 4240

Kathleen Lloyd

CTT_IAS@wales.nhs.uk

01443 715044

Sian Matthews

asdservice.abb@wales.nhs.uk

01443 715044

Ceri Edwards

www.powys.gov.uk/ASD

01874 712607

Kathy Cocking

NW.IAS@flintshire.gov.uk

01352 702090

Westwalesias.hdd@wales.nhs.uk

01267 244958

Kathryn Smith

SBU.WBIAS@wales.nhs.uk

01639 862936

Mae modd archebu gwaled oren trwy’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.  Anfonwch neges at ASDinfo@WLGA.gov.uk gan nodi eich enw a’ch cyfeiriad.

Mannau casglu gwaled oren

I‘w gadarnhau

Cangen NAS, llyfrgelloedd lleol

Ar gael o’r llyfrgelloedd canlynol:

 • Abercynffig l Y Betws l Pen-y-bont ar Ogwr l Maesteg l Cwm Ogwr l Pencoed
 • Pontycymer l Porthcawl l Y Pîl l Sarn l Llyfrgell Leol a Hanes Teuluoedd Tŷ’r Ardd l Y Llynfi (Maesteg)

Mae rhagor o wybodaeth ar: http://www1.bridgend.gov.uk/cy/gwasanaethau/llyfrgelloedd/llyfrgelloed-lleol.aspx

Mae ar gael trwy’r llyfrgell deithiol a’r gwasanaeth i bobl sy’n gaeth i’w cartrefi, hefyd.

Llyfrgelloedd, Canolfan Caerffili i Blant, canolfannau’r gwasanaethau cymdeithasol i deuluoedd.

Pob llyfrgell

Pob llyfrgell

CLIC
Telephone: 01545 570 881
Email: clic@ceredigion.gov.uk

Tîm y Sbectrwm Awtistaidd, Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion, Minaeron, Rhiw Goch, Aberaeron, SA46 0DY

 • Venue Cymru, Llandudno
 • Llyfrgell Llandudno
 • Pwll Nofio Llandudno
 • Theatr Colwyn, Bae Colwyn
 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • Llyfrgell Rhuddlan
 • Llyfrgell y Rhyl
 • Llyfrgell Prestatyn
 • Llyfrgell Rhuthun
 • Scala, Prestatyn
 • Llyfrgell Dinbych
 • Canolfan Hamdden Llangollen
 • DVSC – Denbighshire Voluntary Services Council, Neylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, Denbighshire LL15 1AF

Prif lyfrgelloedd ac adran y gwasanaethau cymdeithasol: 01352 803444 & Sir y Fflint yn Cysylltu

I‘w gadarnhau

 • Voluntary Action Merthyr Tydfil (VAMT), 89-90 High Street
 • Civic Centre, Stryd y Castell, Merthyr Tydfil.
 • MTIB (Merthyr Tydfil Institute for the Blind) Unit 4, Triangle Business Park, Pentrebach, Merthyr Tydfil
 • The College, Ynysfach, Merthyr Tydfil.
 • Merthyr Valleys Homes, Martin Evans House, Avenue De Clichy
 • Focal Point (145 High Street) Merthyr Tydfil
 • VAMT South Cluster office, Tram Road, rear of Wesley Place, Merthyr Vale
 • Troedyrhiw boys and girls club, The Willows, Troedyrhiw
 • Aberfan Community Centre, Aberfan
 • Afon Taf School. Yew Street, Troedyrhiw, Merthyr Tydfil
 • Trelewis Community Centre, Nantgwyn, Treharris
 • Abergavenny One Stop Shop – Market Hall Cross Street, Abergavenny  NP7 5HD
 • Usk Community Hub – 35 Maryport Street, Usk, Monmouthshire NP15 1AE
 • Monmouth Community Hub – Rolls Hall, Whitecross Street, Monmouth NP25 3BY
 • Chepstow Community Hub – Manor Way, Chepstow  NP16 5HZ
 • Caldicot Community Hub – Woodstock Way, Caldicot, NP26 5DB

Gorsaf Gwybodaeth, Adeilad yr Hen Orsaf, Ffordd y Frenhines, Casnewydd
NP20 4AX
Ffôn: (01633) 656656

Mae modd cael Gwaled Oren yng nghanolfannau’r gwasanaethau i gwsmeriaid ledled y sir.  Ar y llaw arall, ffoniwch y ganolfan gysylltu (01437 764551) a gofyn inni anfon un atoch chi trwy’r post.

Rebecca James, Cydlynydd Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd

Uned Hilfa, Ysbyty Bronllys, Aberhonddu, Powys  LD3 0LU

Ebost: rebecca.james@wales.nhs.uk

 • Aberdare One4aLL Centre, Library, Green Street, Aberdare, CF44 7AG
 • Mountain Ash One4aLL Centre, Library, Knight Street, Mountain Ash, CF45 3EY
 • Pontypridd One4aLL Centre, Sardis House, Sardis Road, Pontypridd  CF37 1DU
 • Porth One4aLL Centre, Porth Plaza, Pontypridd Road, Porth, CF39 9PG
 • Treorchy One4aLL Centre, Library, Station Road, Treorchy, CF42 6NN

TransportationServices@rctcbc.gov.uk

Customer Care Centres, at the Civic Centre, Cwmbran Library and the World Heritage Centre, Blaenavon; Pontypool library, social work teams, community connectors, day opportunities and from the social prescriber.

Pob llyfrgell

Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG – (01978) 292000

Derbyn eich waled oren

Cysylltwch â ni gan nodi’ch cyfeiriad ac fe wnawn ni bostio waled atoch chi:

Chwilio am lawrlwythiadau?

Lawrlwythiadau

Cynllun y Waled Oren
Defnyddio’r ‘Waled Oren’ yn y bws
Y Waled Oren – Canllawiau i staff bysiau
Geiriau a lluniau i’r Waled Oren ar gyfer teithio gyda’r bws
Defnyddio’r ‘Waled Oren’ yn y trên

Canllaw staff Trafnidiaeth Cymru i waled 'Mynediad' oren
Taflen argraffu ar gyfer y Waled Oren

Taflen argraffu ar gyfer y Waled Oren - Masg Wyneb