Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Edrychwch ar yr adnoddau ychwanegol yma:

Lawrlwythiadau

Cynllun Gwaith
Cynllun Gweithredu
Pecyn Gwybodaeth ar Weithredu Hyfforddiant
Cynllun Dysgu ac Addysgu
Gem parau Teifi a’i Ffrindiau
Pypedau Teifi a’i Ffrindiau
Taflen lliwio Teifi a’i Ffrindiau
Gwahanol feintiau - Teifi a’i Ffrindiau
Cardiau Teifi a’i Ffrindiau