Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Sesiynau Cymuned Ymarfer

Croeso i’n tudalen Sesiynau Cymunedol Ymarfer. Yn yr adran hon, fe welwch amrywiaeth o recordiadau o’n digwyddiadau Cymuned Ymarfer.

Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfle i weithwyr proffesiynol yn y gymuned awtistig rannu arfer da a chaniatáu i eraill gael mwy o wybodaeth am roi ymchwil ar waith/ymchwil gymhwysol a chymorth gan gymheiriaid. Bydd yr adran hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd pan gynhelir y digwyddiadau hyn.

Dewiswch fideo o’r rhestr i wylio recordiad. I wylio recordiad ar y sgrin lawn, cliciwch y botwm yma:

Mae ein rhestr o sesiynau Cymuned Ymarfer yn cynnwys:

 • Joseph Kilgariff – Rheolaeth Ffarmacolegol Tics a Chyd-forbidrwydd
 • Tara Murphy – Syndrom Tics a Tourette: Diagnosis Gwahaniaethol a Chyflyrau sy’n Cyd-ddigwydd
 • Daniel Jones – Awtistiaeth ac ADHD: Deall y Rhyngweithio
 • Dr Jo Steer – Deall ADHD mewn Menywod a Merched
 • Digby Tantam – Awtistiaeth ac Alexithymia
 • Helen Minnis – Pan ddaw cymhlethdod hyd yn oed yn fwy cymhleth
 • Tourettes Action – Deall Syndrom Tourette
 • Cathie Long and Rachel Gavin – Ffugio salwch neu greu salwch (FII)
 • Simon Moseley – Awtistiaeth ac Iechyd Meddwl
 • Kirsten Barnicot and Jennie Parker – Cydnabod awtisiaeth ac anhwylder personoliaeth
 • Tony Attwood – Diagnosis Deuol a Gwahaniaethol ac Awtistiaeth
 • Tony Attwood – Awtistiaeth a Deinameg Teuluol
 • Autside Education and Training – Awtistiaeth a Bwyta
 • Autism Wellbeing – Bwyta, Bwyd a Diet
 • Paola Falcoski – Anhwlderau bwyta ac Awtistiaeth
 • Wenn Lawson – Hunan-ddarganfyddiad, Awtistiaeth a Rhyw

Downloads

Joseph Kilgariff - Rheolaeth Ffarmacolegol Tics a Chyd-forbidrwydd

Dr Jo Steer - Deall ADHD mewn Menywod a Merched

Tourettes Action - Deall Syndrom Tourette