Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Your Dashboard​

Croeso i ‘Eich Dangosfwrdd’.  Isod fe fydd modd i chi weld unrhyw gynlluniau ardystiad rydych wedi’u cwblhau’n llwyddiannus ar wefan AutismWales.org gyda’r cyfle i lawrlwytho eich tystysgrif yn yr adran ‘Gwobrau a Thystysgrifau a Gwblhawyd’.

O fewn y ‘Proffiliau Personol’ gallwch arbed sawl proffil ar gyfer unigolion awtistig rydych chi’n eu cefnogi.  Gallwch ddiwygio’r proffiliau yma ar unrhyw adeg a gellir eu lawrlwytho o’r Dangosfwrdd.

Mae’r Dangosfwrdd hefyd yn darparu mynediad i adnoddau rhyngweithiol eraill sydd ar gael ar draws y wefan, cliciwch ar y botymau perthnasol isod i gael gafael ar ‘Adnoddau Eraill’.

Nodwch:  Os oes gennych chi ddangosfwrdd ysgol/sefydliad, bydd gennych fynediad i weld pwy sydd wedi cwblhau cynlluniau ardystiedig amrywiol a’r dewis i ‘Lawrlwytho Excel’, mae hyn yn eich galluogi i fonitro cynlluniau sy’n cael eu cwblhau.  Ni ddylid creu Proffiliau Personol gan ddefnyddio cyfrifon ysgol/sefydliad generig, dylai unigolion gofrestru ar gyfer cyfrif defnyddiwr tra’n defnyddio’r adnoddau yma.