Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Gwasanaethau Cymunedol

Mae’r adnoddau yn yr adran hon wedi eu datblygu mewn partneriaeth a phobl awtistig, rhieni/ gofalwyr, a gweithwyr proffesiynol.  Nod yr adnoddau yw cynyddu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth gweithwyr proffesiynol mewn ystod o feysydd gwasanaeth am awtistiaeth.