Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Rydw i’n cefnogi pobl sy’n chwilio am waith

Datblygwyd cyfres o adnoddau i helpu pobl awtistig ddewis yr yrfa/swydd gywir, sicrhau a chynnal swydd. Maent yn cynnwys arfau ymarferol i’r person awtistig a darpar gyflogwyr/cyflogwyr posibl.