Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Rydw i’n gweithio gyda phobl ifanc mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Mae’r adnoddau yn yr adran hon wedi eu datblygu mewn partneriaeth a phobl awtistig, rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Nod yr adnoddau yw cynyddu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth am awtistiaeth mewn weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol i bobl ifanc.

Datblygwyd y Pecyn Cymorth Adnoddau hwn ar gyfer yr holl weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yo fewn CAMHS Arbenigol. Mae’r pecyn un mor berthnasol i unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc niwroamrywiol a’u teuluoedd ym maes iechyd, addysg a gofal cymdeithasol, o ran helpu i ddeall, esbonio a chefnogi llesiant a chanlyniadau ymarferol.