Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Mae dau fersiwn o’n Archarwyr Awtistiaeth

Comig Archarwyr Awtistiaeth

Y cyntaf yw fersiwn comig antur a’i nod yw codi ymwybyddiaeth am awtistiaeth ymysg disgyblion Cyfnod Allweddol 2, brodyr a chwiorydd a chyfoedion. 

Comic PDF

Fideo comig rhyngweithiol

Mae’r fersiwn PowerPoint rhyngweithiol yn gweithio fel sioe sleidiau lle rydych chi’n pwyso ‘Enter’ i symud trwy bob dilyniant. Noder fod maint y ffeil tua 140 Mb.

Llyfr Stori Archarwyr Awtistiaeth

Yr ail yw fersiwn llyfr stori ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1, brodyr a chwiorydd a chyfoedion.

Story book PDF

Fideo llyfr stori rhyngweithiol

Mae’r fersiwn PowerPoint rhyngweithiol yn gweithio fel sioe sleidiau lle rydych chi’n pwyso ‘Enter’ i symud trwy bob dilyniant. Noder fod maint y ffeil tua 140 Mb.

Ewch ati i gael eich tystysgrif a dod yn Archarwr Awtistiaeth trwy gyflwyno eich addewid ar-lein yma

Hoffech chi fod yn archarwr awtistiaeth?

Gallwch gyflwyno’ch cais i fod yn archarwr trwy roi’ch enw, eich ysgol, a’ch cyfeiriad a thyngu llw archarwr. Os ydych chi’n wir archarwr, fe gewch dystysgrif swyddogol i brofi eich bod yn ARCHARWR AWTISTIAETH.

Hoffech chi fod yn archarwr awtistiaeth?

Ewch ati i gael eich tystysgrif a dod yn Archarwr Awtistiaeth trwy gyflwyno eich addewid ar-lein yma