Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Geiriadur sgiliau meistr

Defnyddiwch y chwiliad geiriadur i chwilio am dermau yr hoffech ddod o hyd i’r diffiniadau ohonynt

  • {{ item.term }}
{{ labels.means }}