Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Gweld a lawrlwytho taflenni cyngor sy’n ymwneud â materion cyffredin y mae plant ag awtistiaeth yn eu profi.

Dadlwythiadau

Rhai arwyddion cyffredin o awtistiaeth mewn plant

Pryder ynghylch gadael rhieni

Toiled gyda phlant awtistig

Deall achos ymddygiad heriol (plentyn)

Defnyddio Siart ABC i nodi sbardunau ymddygiadau heriol mewn plant ag awtistiaeth

Defnyddio Cynllunwyr Lluniau