Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Fideos ASD ar gyfer rhieni a gofalwyr

Fideos awtistiaeth i rieni a gofalwyr

Mae’r ffilmiau hyn yn cynnig cipolwg ar awtistiaeth a chyngor ymarferol i rieni a gofalwyr.