Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Rwy’n awtistig

Datblygwyd amrediad o adnoddau defnyddiol gyda phobl awtistig. Gall y rhain helpu gyda gweithgareddau a chynlluniau o ddydd i ddydd.