Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Cyngor ASD ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd Sylfaenol

Mae’r fideo hon ar gyfer proffesiynolion sy’n ymwneud â phobl ac arnyn nhw anhwylder sbectrwm awtistaidd.  Mae pob fideo ar gyfer carfan broffesiynol wahanol.  Cliciwch ar y fideo i’w gwylio.

Cynllun ardystio

Gallwch gwblhau cynllun ardystio ar-lein hefyd sydd ar gael yma:

Chwilio am lawrlwythiadau?

Cliciwch y botwm isod i weld y lawrlwythiadau sydd ar gael ar y dudalen we hon.

 

Lawrlwythiadau

Awtistiaeth: Canllaw i feddygon teulu

Awtistiaeth: Canllaw i ddeintyddion