Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Cysylltwch â ni

Wendy Thomas

Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol dros Awtistiaeth

Frances Rees

Swyddog Datblygu Awtistiaeth Cenedlaethol
(De Cymru)

Sioned Thomas

Swyddog Datblygu Awtistiaeth Cenedlaethol
(Gogledd a Chanolbarth Cymru)

Kirsty Jones

Swyddog Datblygu Prosiect Awtistiaeth Cenedlaethol

Donna Sharland

Rheolwr Prosiect Trawsnewid ND

Ben Ewart-Dean

Swyddog Datblygu ND Cymorth i Deuluoedd

Linda Pilgrim

Awtistiaeth Swyddog Cymorth Gweinyddu Cenedlaethol

Ieuan Rees

Gweinyddwr - Prosiectau Creadigol a Digidol

Ffôn

07469 485 643

Ebost

AutismWales@WLGA.gov.uk

Mae e-bost y Tîm Niwrowahaniaeth Cenedlaethol yn cael ei fonitro mewn oriau swyddfa yn unig (dydd Llun – dydd Gwener 09:00 – 16:30), heblaw am dros gwyliau banc.

Gwybodaeth bellach

Nid ydym yn wasanaeth brys.

Os oes gennych bryderon brys, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu neu’r rhif argyfwng “y tu allan i oriau” eich Awdurdod Lleol. Gweler isod y manylion cyswllt Brys “y tu allan i oriau” ar gyfer pob Awdurdod Lleol yng Nghymru:

 • Blaenau Gwent County Borough Council – 01495 311556
 • Bridgend County Borough Council – 01443 743665
 • Caerphilly County Borough Council – 0800 3284432
 • Carmarthenshire County Council – 0300 333 2222
 • Ceredigion County Council – 0300 4563554
 • City and County of Swansea Council – 01792 775501
 • City of Cardiff Council – 029 2078 8570
 • Conwy County Borough Council – 0300 123 3079
 • Denbighshire County Council – 0345 053 3116
 • Flintshire County Council – 0345 0533116
 • Gwynedd Council – 01766 771000
 • Isle of Anglesey County Council – 01248 750057
 • Merthyr Tydfil County Borough Council – 01443 743665
 • Monmouthshire County Council – 0800 328 4432
 • Neath Port Talbot Council – 01639 895 455
 • Newport City Council – 0800 328 4432
 • Pembrokeshire County Council – 08708 509508
 • Powys County Council – 01597 825275
 • Rhondda Cynon Taf County Borough Council – 01443 743665
 • Torfaen County Borough Council – 0800 328 4432
 • Vale of Glamorgan Council – 029 2078 8570
 • Wrexham County Borough Council – 0345 053 3116