Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Cysylltwch â ni

Sara Harvey

Arweinydd Strategol Cenedlaethol dros Awtistiaeth

Wendy Thomas

Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol dros Awtistiaeth

Frances Rees

Swyddog Datblygu Awtistiaeth Cenedlaethol
(De Cymru)

Sioned Thomas

Swyddog Datblygu Awtistiaeth Cenedlaethol
(Gogledd a Chanolbarth Cymru)

Tracy Hinton

Swyddog Datblygu Prosiect Awtistiaeth Cenedlaethol

Holly Roberts

Swyddog Ymchwil a Gwella Awtistiaeth Cenedlaethol

Linda Pilgrim

Awtistiaeth Swyddog Cymorth Gweinyddu Cenedlaethol

Ieuan Rees

Cymhorthydd Gweinyddol Prosiectau Arbennig

Cyfeiriad

WLGA, Tŷ Llywodraeth Leol,
Rhodfa Drake Caerdydd
CF10 4LG

Ffôn

029 2046 8675

Ebost

AwtistiaethCymru@WLGA.gov.uk

The Mae e-bost y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn cael ei fonitro mewn oriau swyddfa yn unig (dydd Llun – dydd Gwener 09:00 – 16:30), heblaw am dros gwyliau banc.

Gwybodaeth bellach

Nid ydym yn wasanaeth brys.

Os oes gennych bryderon brys, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu neu’r rhif argyfwng “y tu allan i oriau” eich Awdurdod Lleol. Gweler isod y manylion cyswllt Brys “y tu allan i oriau” ar gyfer pob Awdurdod Lleol yng Nghymru:

 • Blaenau Gwent County Borough Council – 01495 311556
 • Bridgend County Borough Council – 01443 743665
 • Caerphilly County Borough Council – 0800 3284432
 • Carmarthenshire County Council – 0300 333 2222
 • Ceredigion County Council – 0300 4563554
 • City and County of Swansea Council – 01792 775501
 • City of Cardiff Council – 029 2078 8570
 • Conwy County Borough Council – 0300 123 3079
 • Denbighshire County Council – 0345 053 3116
 • Flintshire County Council – 0345 0533116
 • Gwynedd Council – 01766 771000
 • Isle of Anglesey County Council – 01248 750057
 • Merthyr Tydfil County Borough Council – 01443 743665
 • Monmouthshire County Council – 0800 328 4432
 • Neath Port Talbot Council – 01639 895 455
 • Newport City Council – 0800 328 4432
 • Pembrokeshire County Council – 08708 509508
 • Powys County Council – 01597 825275
 • Rhondda Cynon Taf County Borough Council – 01443 743665
 • Torfaen County Borough Council – 0800 328 4432
 • Vale of Glamorgan Council – 029 2078 8570
 • Wrexham County Borough Council – 0345 053 3116