Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Rwy’n rhiant / gofalwr

Datblygwyd yr wybodaeth yn yr adran hon gyda phobl awtistig, rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Mae’r adnoddau wedi eu hanelu gynyddu gwybodaeth, sgiliau, dealltwriaeth o awtistiaeth ac arfau ymarferol i rieni a gofalwyr pobl awtistig.