Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Datblygwyd cyfres o adnoddau ar gyfer cyfnodau allweddol addysg. Mae’r adnoddau’n cynnwys gwybodaeth i gynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ac hefyd i ddatrys y rhwystrau all wynebu dysgwr awtistig.