Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Taflenni Cyngor

Croeso i’n tudalen Taflenni Cyngor. Yn yr adran hon mae mynediad at amrywiaeth o daflenni cyngor, gan gynnwys rhai ar gyfer oedolion awtistig, rhieni/gofalwyr a mwy.

Bydd yr adran hon yn cael ei diweddaru’n barhaus gydag unrhyw daflenni cyngor newydd a gynhyrchir.

Taflenni Cyngor

Taflenni Cygnor i oedolion awtistig
Taflenni cyngor i rhieni/gofalwyr
Taflenni cyngor i gyflogwyr