Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Dyma ffilm fer i gyflwyno rhaglen ‘Dysgu am Awtistiaeth’ a disgrifio manteision darparu ar gyfer disgyblion a chanddynt anhwylderau’r sbectrwm awtistaidd megis gwell ymddygiad a chyrhaeddiad: