Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Nod y cynllun yw meithrin gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth am anghenion pawb a chanddo awtistiaeth.  I weld cyflwyniadau PowerPoint neu ddogfennau PDF, dilynwch y dolenni isod:

Ar ôl gweld y deunydd, dilynwch y ddolen isod i ymuno â chynllun tystysgrif lle gofynnir ichi ateb 20 cwestiwn.  Os atebwch chi’r cyfan yn gywir, fe fydd tystysgrif i’w llwytho i lawr a’i hargraffu.  Os rhowch chi ateb anghywir, cewch chi gyfle arall. Gofynnir ichi roi rhai manylion personol ar gyfer monitro faint o bobl sy’n defnyddio’r cynllun trwy Gymru gyfan.

Dod yn sefydliad / gwasanaeth sy’n Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth

Os hoffai eich i ddod yn sefydliad sy’n ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ a derbyn tystysgrif sefydliad / gwasanaeth sydd wedi’i phersonoli, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael yma:

Cefnogi Plant ac Oedolion ag Awtistiaeth i allu cymryd rhan mewn Gweithgareddau Chwaraeon a Hamdden

Lawrlwythiadau

Cefnogi Plant ac Oedolion ag Awtistiaeth i allu cymryd rhan mewn Gweithgareddau Chwaraeon a Hamdden