Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Edrychwch ar yr adnoddau dysgu  ychwanegol sydd ar gael yma:

Dadlwythiadau

Cynllun Gweithredu
Pecyn Gwybodaeth ar Weithredu Hyfforddiant
Cynllun Dysgu ac Addysgu Gwers Sgilti
Pecyn Cwestiynau ac Atebion i Athrawon ar Wers Sgilti
Cyflwyniad Cwestiynau Gwers Sgilti
Enghraifft o Strwythur Ychwanegol – Ysgrifennu Llythyr Ffurfiol
Enghraifft o Strwythur Ychwanegol – Hanes
Enghraifft o Strwythur Ychwanegol – Problem Mathemateg
Enghraifft o Strwythur Ychwanegol – Cyflwyniad Cymraeg