Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Rydw i’n gyflogwr

Datblygwyd cyfres o adnoddau i gyflogwyr allu ennill mwy o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth a sut i gynnal gweithwyr awtistig yn fwy effeithiol.