Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Dogfennau allanol

Lawrlwythiadau

Y Difidend Awtistiaeth (trosolwg)
Symud I Fyny... Symud Ymlaen! Cefnogi’r cyfnod pontio o’r Ysgol Gynradd i’r Uwchradd i ddisgyblion ag anhwylder yn y sbectrwm awtistaidd
The management and support of children and young people on the autism spectrum_NICE Guidance 2013
The Autism Research Toolkit_Cardiff University 2013
Autism Cymru Gwahaniaethau Synhwyraidd Cymraeg
Appraising Information from the Internet CEREBRA
Cefnogaeth Cynnar Cymru - Gwybodaeth i rieni/ gofalwyr
Diagnosis of Children with ASD Full NICE guidelines
Diagnosis of Children with ASD NICE guidelines - guide for parents and carers
Diagnosis of Children with ASD NICE guidelines - quick reference guide
NICE Guidelines Adults with ASD
Deis Cyfle! Taflen addysg bellach ac addysg uwch
Deis Cyfle! Taflen Gymorth
NICE Guidelines Adults with ASD Patient Version
Autism in Adults: Evidence Update (59) May 2014 (NICE)
Canllaw i Ymarferwyr y System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru
ASD A Guide for Homelessness Practitioners
ASD A Guide to Housing Management for Practitioners and People in Rented Housing
Canllaw i Bobl sy'n Gweithio gydag Oedolion Hŷn
Arweiniad i Staff sy'n Cefnogi Pobl ag Awtistiaeth a'u Teuluoedd (fersiwn hawdd ei ddarllen)
Canllaw i Ymarferwyr sy'n Darparu Cefnogaeth i Deuluoedd yng Nghymru
Canllaw i Ymarferwyr sy'n Gweithio mewn Gwasanaethau Eiriolaeth yng Nghymru
Canllaw i Ymarferwyr sy'n Gweithio mewn lleoliadau Cyn-ysgol / Ysgolion Cynradd / Ysgolion Arbennig yng Nghymru
ASD A Guide for Practitioners Working in Secondary Schools and Higher and Further Education
Arweiniad i Deuluoedd Plant a Phobl Ifanc Awtistig (fersiwn hawdd ei ddarllen)
Adnodd i Deuluoedd yng Nghymru
Cyflogaeth a Materion sy'n Gysylltiedig â Gwaith yng Nghymru
Gwybodaeth i Ddeintyddion ac Optegwyr yng Nghymru
Gwybodaeth i Ymarferwyr sydd â diddordeb mewn Datblygu Eiddo neu Wasanaethau ar gyfer Tai a / neu Gyfleoedd Dydd
Lleoliadau Gofal Iechyd Sylfaenol