Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Mae yna ddau offeryn hunanwerthuso: un i bob lleoliad gofal plant e.e. grwpiau chwarae, lleoliadau Dechrau’n Deg a lleoliadau nas cynhelir sy’n seiliedig ar fframwaith arolygu AGGCC ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a gofal plant. Mae’r adnodd arall yn seiliedig ar fframwaith arolygu Estyn i bob lleoliad sy’n cyflwyno lleoedd y cyfnod sylfaen. Bydd y ddau offeryn hunanwerthuso yn helpu lleoliadau i ddynodi eu darpariaeth a’u harferion cyfredol a chynllunio a monitro gwelliannau.

Cliciwch ar yr offeryn perthnasol i’w lawrlwytho a’i gwblhau:

Lawrlwythiadau

Offeryn Hunanwerthuso i Feithrinfeydd/Ysgolion Meith (Estyn)
Offeryn Hunanwerthuso i Leoliadau'r Blynyddoedd Cynnar (AGGCC)