Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Fideo ‘Sut i’ Blynyddoedd Cynnar

Dyma fideo o’r camau sydd eu hangen i ymgymryd â Chynllun Blynyddoedd Cynnar Dysgu Am Awtistiaeth.

Bydd yn eich arwain drwy’r camau y mae angen ichi eu cymryd i sicrhau bod eich lleoliad yn llwyddiannus yn ennill Gwobr Lleoliad Blynyddoedd Cynnar Dysgu Am Awtistiaeth.