Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Mae’r ffilm animeiddiedig fer hon wedi cael ei datblygu i ddangos i blant ifanc sut i fod yn garedig a dangos goddefgarwch gan dderbyn eu cyfoedion ag anghenion ychwanegol.