Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Ffilm ‘byw gydag awtistiaeth’

Gall rhagor o ddealltwriaeth helpu i wella bywydau oedolion a chanddynt anhwylderau’r sbectrwm awtistaidd.  Dyma ffilm ‘Byw gydag Awtistiaeth’:

Hoffai ASDinfoWales ddiolch i Alex Lowery, Karen Thompson ac Ian Walker am ein helpu i godi ymwybyddiaeth o awtistiaeth a chaniatáu inni ledaenu eu hanesion yn y ffilm hon.