Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Newyddion a digwyddiadau

Newyddion

Dysgu am Awtistiaeth – Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol

April 1, 2021

Llywodraeth Cymru Datganiad i’r Wasg – Cod Ymarfer Statudol ar gyflenwi gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru gam yn nes

March 24, 2021

Gwybodaeth Ddiweddaraf y Coronafeirws (COVID-19)

March 23, 2021

Mae myfyriwr awtistig yn rhannu pryderon am ragolygon swyddi i bobl awtistig

March 10, 2021

CBS Caerffili – NewyddionCydweithio rhwng Ysgol Cae’r Drindod a Heddlu Gwent yn arwain at lansio menter arloesol

February 5, 2021

Adroddiad Blynyddol Atodol y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ar gyfer 2019/20

November 9, 2020

See all Newyddion

Digwyddiadau

Gweminar Symposiwm Cyflogaeth Am Ddim

December 4, 2020

See all Digwyddiadau

Twitter