Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Newyddion a digwyddiadau

Newyddion

Gwybodaeth Ddiweddaraf y Coronafeirws (COVID-19)

January 7, 2021

Adroddiad Blynyddol Atodol y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ar gyfer 2019/20

November 9, 2020

Croeso i’n gwefan newydd!

September 29, 2020

Llywodraeth Cymru – Cod Ymarfer Statudol ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth

September 23, 2020

Tîm Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan – Profi, Olrhain a Diogelu (TTP)

August 6, 2020

Canllawiau Masgiau Wyneb: Gwaith Clwm y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol & National Autistic Society

August 5, 2020

See all Newyddion

Digwyddiadau

Gweminar Symposiwm Cyflogaeth Am Ddim

December 4, 2020

See all Digwyddiadau

Twitter