Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Newyddion a digwyddiadau

Newyddion

Digwyddiadau Lansio Canolfan Awtistiaeth Castell-nedd Port Talbot

August 1, 2023

Llywodraeth Cymru – Datganiad Ysgrifenedig: Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth

July 16, 2021

WARC News – New French translation of autism SIGNS film will ‘help more families and further public understanding’

June 15, 2021

Gwybodaeth Ddiweddaraf y Coronafeirws (COVID-19)

May 19, 2021

Dysgu am Awtistiaeth – Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol

April 1, 2021

Llywodraeth Cymru Datganiad i’r Wasg – Cod Ymarfer Statudol ar gyflenwi gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru gam yn nes

March 24, 2021

See all Newyddion

Digwyddiadau

Digwyddiadau ymgysylltu: Cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwasanaethau Niwroamrywiol

October 17, 2022

Digwyddiadau Cyflogaeth Am Ddim

December 3, 2021

Gweminar Symposiwm Cyflogaeth Am Ddim

December 4, 2020

See all Digwyddiadau

Twitter