Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Dyma ffilm sy’n dangos sut y gall cymorth a chyfarwyddyd priodol yn yr ysgol fod o les i blant a chanddynt anhwylderau’r sbectrwm awtistaidd.  Mae’n trafod amryw faterion ymarferol megis y synhwyrau, pwysigrwydd gweithio yn ôl trefn, cyfathrebu’n effeithiol, chwarae a hel ffrindiau.

Ysgolion Cymru i gysylltu â’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol i ofyn am enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer eu hysgol unigol cyn ymgymryd â’r rhaglen Dysgu am Awtistiaeth. Bydd creu’r cyfrifon defnyddwyr unigryw yn helpu ysgolion i fonitro eu cynnydd, a bydd hefyd yn arbed amser gan na fydd angen i unigolion greu eu cyfrifon defnyddwyr eu hunain i gwblhau’r cynlluniau ardystiedig.

Ar ôl gweld y ffilm, llenwch yr holiadur isod ar gyfer Cynllun Tystysgrif y Staff Cymorth Dysgu:

Rhowch y manylion canlynol cyn cwblhau’r holiadur: