Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Gweld ein ffilm ragarweiniol fer, cyflwyno’r rhaglen ‘Dysgu am Awtistiaeth’ ac amlygu’r fantais o wneud addasiadau i ddisgyblion awtistig, gan gynnwys lleihau ymddygiad heriol a chynyddu cyrhaeddiad: