Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Taflenni cyngor i oedolion awtistig

Croeso i’n tudalen Taflenni Cyngor i oedolion awtistig. Ar y dudalen hon mae ystod o daflenni cyngor ar amrywiaeth o bynciau y gellir eu lawrlwytho. Mae’r taflenni cyngor hyn wedi’u cyd-gynhyrchu gydag oedolion o’r gymuned awtistig.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru’n barhaus gydag unrhyw daflenni cyngor newydd a gynhyrchir.

Mae’r taflenni cyngor hyn hefyd ar gael i’w gweld a’u lawrlwytho mewn Du a Gwyn ymhellach i lawr y dudalen.

Beth wnaeth i chi ddechrau teimlo eich bod yn awtistig?
Sut oeddech chi'n teimlo unwaith y cadarnhawyd eich bod yn awtistig?
Diffiniadau Niworamrywiaeth
Diffyg siarad sefyllfaol

Taflenni Cyngor mewn Du a Gwyn

Beth wnaeth i chi ddechrau teimlo eich bod yn awtistig? (Du a Gwyn)
Sut oeddech chi'n teimlo unwaith y cadarnhawyd eich bod yn awtistig? (Du a Gwyn)
Diffiniadau Niworamrywiaeth (Du a Gwyn)
Masgio (Du a Gwyn)
Diffyg siarad sefyllfaol (Du a Gwyn)