Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Sesiynau Cyngor Rhithwir i Rieni a Gofalwyr

Sesiynau Cyngor Rhithwir i Rhieni a Gofalwyr

Sesiynau gwybodaeth ar-lein i rieni a gofalwyr, yn darparu gwybodaeth am ystod o bynciau yn ymwneud â niwroamrywiaeth. Mae pob sesiwn yn cynnwys cyflwyniad, ac yna sesiwn holi-ac-ateb. Bydd rhan cyflwyno’r sesiwn ar gael i’w gwylio yma, yn dilyn y sesiwn.

I gofrestru ar gyfer sesiwn sydd i ddod, cliciwch ar y botwm isod.