Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Cynllun staff lleoliad blynyddoedd cynnar

Mae ein ffilm hyfforddi yn dangos rhai o’r sialensiau sy’n wynebu plant ag ASA yn ystod diwrnod arferol. Bwriad y ffilm yw ysgogi trafodaeth a gellir cael saib wrth ei gwylio fel y gellir hwyluso hyn. Edrychwch ar y ffilm yma:

Gellir cael mynediad at y cynllun tystysgrif staff ar-lein isod:

Cynllun staff Lleoliad Blynyddoedd Cynnar

Rhowch y manylion canlynol cyn cwblhau’r holiadur: