Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Rydw i’n Awtistig

Datblygwyd cyfres o adnoddau wedi eu hanelu at ddewis yr yrfa / swydd gywir, sicrhau a chadw gwaith. Mae’r rhain yn cynnwys arfau ymarferol i’r person awtistig a darpar gyflogwyr/ cyflogwyr presennol.