Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Edrychwch ar yr adnoddau dysgu  ychwanegol sydd ar gael yma:

Lawrlwythiadau

Cynllun gweithredu
Pecyn Gwybodaeth ar Weithredu Hyfforddiant
Taflen lliwio Archarwr Awtistiaeth