Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Dysgu Electronig

Croeso i’n tudalen Dysgu Electronig. Yn yr adran hon ceir cyfres o fodiwlau strwythuredig sy’n dilyn Fframwaith Hyfforddiant Awtistiaeth Cenedlaethol.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru’n barhaus gydag unrhyw adnoddau Dysgu Electronig ar-lein newydd a gynhyrchir gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.

Modiwlau

Deall Awtistiaeth
Awtistiaeth a Deall Sut i Gyfathrebu’n Effeithiol