Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

News

Digwyddiadau Lansio Canolfan Awtistiaeth Castell-nedd Port Talbot

Llywodraeth Cymru – Datganiad Ysgrifenedig: Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth

WARC News – New French translation of autism SIGNS film will ‘help more families and further public understanding’

Gwybodaeth Ddiweddaraf y Coronafeirws (COVID-19)

Dysgu am Awtistiaeth – Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol

Llywodraeth Cymru Datganiad i’r Wasg – Cod Ymarfer Statudol ar gyflenwi gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru gam yn nes

Mae myfyriwr awtistig yn rhannu pryderon am ragolygon swyddi i bobl awtistig

CBS Caerffili – NewyddionCydweithio rhwng Ysgol Cae’r Drindod a Heddlu Gwent yn arwain at lansio menter arloesol

Adroddiad Blynyddol Atodol y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ar gyfer 2019/20

Croeso i’n gwefan newydd!

Llywodraeth Cymru – Cod Ymarfer Statudol ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth

Tîm Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan – Profi, Olrhain a Diogelu (TTP)