Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

News

Llywodraeth Cymru – Cod Ymarfer Statudol ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth

Canllawiau Masgiau Wyneb: Gwaith Clwm y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol & National Autistic Society

Gwybodaeth Ddiweddaraf y Coronafeirws (COVID-19)

Croeso i’n gwefan newydd!

Tîm Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan – Profi, Olrhain a Diogelu (TTP)

Gwahoddiad i Gymryd Rhan mewn Arolwg COVID-19 gan NCMH

T̨m Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan РAdnoddau

Cynyddu Dealltwriaeth Broffesiynol o Arwyddion o Awtistiaeth: Adroddiad o Effaith wedi’i Gynhyrchu

Iechyd Meddwl a Lles Oedolion Awtistig Yn ystod Covid-19: astudiaeth ymchwil

Ioga, Lles ac Awtistiaeth

Adlewyrchiad y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ar Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd 2020

DATGANIAD I’R WASG CLlLC – Canllaw newydd i helpu gweithwyr proffesiynol ym maes Tai i gefnogi pobl awtistig