Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Ni fydd llawer o apwyntiadau, ymweliadau, cyrsiau a gwasanaethau cymorth galw heibio yn gweithredu fel arfer. Byddwn yn cysylltu â’n holl ddefnyddwyr gwasanaeth i drafod eich cynllun gweithredu cyfredol a sut y byddwn yn eich cefnogi yn ystod yr amser hwn. Gall trefniadau newydd gynnwys newid eich apwyntiad i ymgynghoriad ffôn neu eich hysbysu oes angen i ni aildrefnu neu ohirio eich apwyntiad wyneb yn wyneb neu ymweliad.

Byddwn yn parhau i ymateb i alwadau ffôn a negeseuon e-bost rhwng 9.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Iau; 9.30am i 4pm dydd Gwener.

I siarad â’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig neu os oes angen i chi aildrefnu eich apwyntiad, ffoniwch 01443 715044 neu e-bostiwch CTT_IAS@wales.nhs.uk

Y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig, Gweinyddu Llawr 2, Parc Iechyd Keir Hardie Prifysgol, Ffordd Aberdâr, Merthyr Tudful  CF48 1BZ

Wrth lenwi’r Ffurflen Atgyfeirio, mae Cwm Taf IAS hefyd yn gofyn am AQ50, EQ(40) a Holiadur Perthynas wedi’i chwblhau. Mae’r holl ddogfennau ar gael i’w lawrlwytho yma.

Chwilio am lawrlwythiadau?

Cliciwch y botwm isod i weld y lawrlwythiadau sydd ar gael ar y dudalen we hon

Lawrlwythiadau

Cwm Taf Cais ar gyfer Asesiad o Awtistiaeth
Cwm Taf Cais am Gymorth
Cwm Taf Relatives Questionnaire CAST Cymraeg
Cwm Taf AQ50 Cymraeg
Cwm Taf EQ(40) Cymraeg