Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Mae Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Bae’r Gorllewin bellach yn cynnal apwyntiadau wyneb yn wyneb a rhithwir, gyda rhai cyfyngiadau ychwanegol ar waith o ran ymweliadau cymunedol a gweithio.

Byddwn yn parhau i ymateb i alwadau ffôn rhwng 10am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener i allu ateb pryderon a rhoi cyngor.

I siarad â’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ffoniwch 01639 862936. Mae gwasanaeth ffôn ateb ar gael.

Neu e-bostiwch SBU.WBIAS@wales.nhs.uk

Dadlwythiadau

IAS Team Leaflet Western Bay
Sesiynau Cyngor Awtistiaeth Rhithwir
Self Referral for Diagnostic Assessment Form
Professional Referral for Diagnostic Assessment For