Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol Tafeln Adnoddau

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i helpu i wella bywydau pobl awtistig a’u teuluoedd ledled Cymru.

Rydym yn gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd – drwy gydgynhyrchu hyfforddiant ac adnoddau, rhannu arferion a hyrwyddo anghenion pobl awtistig pryd bynnag y bo modd.

Mae ein gwefan, AwtistiaethCymru.org, yn rhan allweddol o’n harlwy. Mae’r llyfryn adnoddau hwn yn amlinellu’r adnoddau sydd gennym ar ein gwefan.

Cliciwch yma i weld a lawrlwytho’r llyfryn.

Lawrlwythiadau

Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol Taflen Adnoddau