Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Podlediad y Cod Ymarfer Awtistiaeth

Croeso i’n tudalen Podlediad Cod Ymarfer Awtistiaeth. Yn yr adran hon, fe welwch bob pennod o’n podlediad, a gynhyrchwyd gydag Autistic UK, ar y Cod Ymarfer ar ddarparu gwasanaethau awtistiaeth.

Gwnaethpwyd y podlediad hwn i sicrhau bod pobl awtistig a’r rhai sy’n gofalu oddi wrthynt yn deall eu hawliau o dan y cod. Mae’n archwilio datblygiad y cod, yn esbonio’r hyn y mae’r cod yn ei ddweud, ac yn rhoi enghreifftiau o sut y gall pobl awtistig a’r rhai sy’n gofalu amdanynt ddefnyddio’r cod yn eu bywyd bob dydd i eiriol dros eu hawliau.

Cliciwch yma i weld y Cod Ymarfer, ac adnoddau cysylltiedig eraill gan Lywodraeth Cymru.

Cliciwch y botwm Chwarae i wylio pennod. I wylio pennod ar sgrin lawn, cliciwch y botwm yma: 

Pennod 1 – Cyd-destun y Cod

Pennod 2 – Asesu a Diagnosis Awtistiaeth

Pennod 3 – Mynediad i Iechyd a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol

Pennod 4 – Codi Ymwybyddiaeth a Hyfforddiant ar Awtistiaeth

Pennod 5 – Gwasanaethau Cynllunio a Monitro ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Pennod 6 – Seilwaith y Cod