Mae’r wefan hon (ASDinfoWales gynt) yn cael ei redeg gan ac yn perthyn i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n un o’r adnoddau sy’n helpu’r Tîm i gyflawni eu nod i wella bywydau pobl awtistig yng Nghymru.

Mae pob grŵp ac apwyntiad wyneb i wyneb wedi’u canslo hyd nes y clywir yn wahanol.

Mae pob cyswllt â chleientiaid dros y ffôn.

Byddwn yn ymateb i alwadau ffôn a negeseuon e-bost rhwng 9.30am – 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

I gysylltu â’r gwasanaeth, ffoniwch 01267 283070  neu e-bostiwch westwalesias.hdd@wales.nhs.uk

Lawrlwythiadau

Furflen Hunan-gyfeirio
Ffurflen Atgyfeiro
Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Canolfan Wybodaeth Rhith 2020